It Skûtsje

Skûtsje it Doarp Grou

Er is bekend dat er in 1854 al wedstrijden voor beurt– en vrachtschepen waren in Grou, watersportdorp bij uitstek. De zeilverenigingen Oostergo en Frisia verzorgden deze wedstrijden. In 1913 hadden de scherpe jachtjelui de buik vol van die grote bakken, en mochten ze niet meer meedoen. Pas in 1926 werd het skûtsjesilen weer opgepakt. Een man moet hier genoemd worden. Hij zorgde mede voor de oprichting van Kommisje Skûtsjesilen Grou, Rommert Buisman. De kommissie is later een stichting geworden. De skûtsje kommissie Grou is in 1929 opgericht. In 1957 trad de skûtsjecommissie van Grou in de voetsporen van Eernewoude en Sneek om zelf een skûtsje te kopen. Ook daar zag men de noodzaak in van plaatselijke stichtingen die er voor zorgden dat de skûtsjes bewaard bleven voor het SKS – skûtsjesilen.

Het eerste skûtsje dat in 1957 gekocht werd was het skûtsje van Bouke de Vries. De gemeenschap had het benodigde geld, fl 5.000,= een groot bedrag voor die tijd, bijeen gebracht. In 1958 werd besloten om een ander skûtsje te kopen. Eerste schipper werd Ulbe Zwaga. Het bleek een puike keus.

Het huidige skûtsje is in 1909 gebouwd. Jarenlang dacht men dat het uit 1900 kwam. Het is een ‘Pijpster’ skûtsje. De eerste eigenaar, voor zover op papier bekend, was de Pieterzijlster schipper Stienstra. In de jaren 1958 – 1962 werd achter elkaar het kampioenschap binnengehaald. In 1969 deed het skûtsje niet mee, omdat de ‘mannen met witte petten’ uit protest hun schip aan de wal hielden. De ledenvergadering van de SKS besloot namelijk om de beoogde schipper, Albert Wester, geen toestemming te verlenen om het helmhout in handen te nemen.

De schippers

1957 – 1969 Ulbe Zwaga
1969 niet deelgenomen
1970 – 1972 Sipke Douwesz. Tjerkstra
1972 – 1976 Ulbe Zwaga
1976 – 1988 Joop Berendsz Mink
1988 – 2004 Berend Joopsz Mink
2005 – heden Douwe Albertsz. Visser

 

Hieronder staan in het kort de belangrijkste gegevens over het skûtsje ‘It Doarp Grou’ vermeld.

Eigenaar : Skûtsje Kommisje Grou
Bouwjaar : 1909
Werf : Roorda, de Piip, Drachten
Tonnage : 36
Zeilteken : G
Kleur : Bruin
Lengte : 19.36 m.
Breedte : 3.63 m.
Holte : 1.14 m.
Diepgang : 0.43 m.
Schipper :Douwe Visser Azn
Beroep : Beroepsschipper
Ligplaats : Grou

Meer weten over de historie van het Grouster Skûtsje. Klik dan hier

Grouster skûtsje op social media