Skûtsje Kommisje Grou

Wie zitten erin het bestuur

De skûtsje commissie Grou bestaat uit leden die het Doarp Grou een warm hart toedragen. Allen hebben ‘iets’ met het water, maar in het bijzonder met skûtsjes. De commissie is formeel opgericht in 1929. Naast de 7 bestuursleden, zijn we onze vrijwilligers ook dankbaar. Zonder hen is het onmogelijk om de loting en natuurlijk de eerste SKS wedstrijd te organiseren.


Jan Feike Hoekstra – Voorzitter

Rick Schuller – Secretaris

Martijn Riewald – Penningmeester

Sicco van der Meer – Secretaris Wedstrijdcommissie

Arno Huisman – Wedstrijdleider

Fedde van der Werf – Technische zaken

Jan Bouma – Commerciële zaken

Grouster skûtsje op social media

Grousterskutsje @grousterskutsje

Skûtsje Grou goes to Saint Martin! #heinekenzeilregatta #caribbeanlife #teambuilding #skstraining #blauwwatertraining #grou #sks

Grousterskutsje @grousterskutsje

#fijnedagen, veel gezondheid en een mooi #2020 toegewenst namens #bestuur #schipper #bemanning #grou #skg #sks

Grousterskutsje @grousterskutsje

Wie wat bewaart...Mooie tegel #makkumeraardewerk 50 jarig bestaan van Stichting Kommisje Grou #grou