Skûtsje Kommisje Grou

Wie zitten erin het bestuur

De skûtsje commissie Grou bestaat uit leden die het Doarp Grou een warm hart toedragen. Allen hebben ‘iets’ met het water, maar in het bijzonder met skûtsjes. De commissie is formeel opgericht in 1929. Naast de 7 bestuursleden, zijn we onze vrijwilligers ook dankbaar. Zonder hen is het onmogelijk om de loting en natuurlijk de eerste SKS wedstrijd te organiseren.


Jan Feike Hoekstra – Voorzitter

Rick Schuller – Secretaris

Martijn Riewald – Penningmeester

Jan Bouma – Commerciële zaken

Arno Huisman – Wedstrijdleider

Grouster skûtsje op social media